Facility Nordic är ett nyhetsforum för FM-branschen och fokuserar på att bevaka verksamhetsnära tjänster och service i näringslivet och i offentlig sektor.

Facility Nordic är ett digitalt nyhetsforum här på webben – och finns även att läsa, fyra gånger om året som inlaga i tidskriften Rent.

Facility Nordic bevakar nyheter inom:
• vaktmästeri
• bevakning
• fastighetsskötsel
• städning
• catering
• it-stöd
• återvinning. med mera

Mässor och möten
Facility Nordic har, i sin roll som branschforum en möjlighet att göra FM-branschen mer känd. Det gör vi genom att skapa olika former av mötesplatser. Till exempel FACILITY at your service – möten, inspiration och affärer.

 

Facility Nordic-sidorna ges ut 4-5 gånger om året – uppdateringar får du på webben och i sociala medier. 

 

Samarbeten

Almega – Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn

IFMA – Internationellt nätverk för facility-aktörer

SILF – Sverige Inköps- och logistikförbund

 

Samt ledande branschtidningar inom flera av de delområden som utgör kärnan i facility.

 

Restaurang och storkök
Skydd och säkerhet
Transport iDag och Logistik Idag
Rent
Recycle & miljöteknik
 

Ägare
Mentor Communication är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon beslutsfattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Men också genom de hundratals seminarier, utbildningar, awards, mässor och evenemang som vi arrangerar varje år. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som vi erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden.

Sök