På Tempest Securitys hemsida står det nu:

”Med anledning av åsiktsskillnader i ägarfrågor har Jan-Ove Nilsson med omedelbar verkan lämnat samtliga sina uppdrag inom Tempestbolagen.”

Tempest Securitys tidigare styrelseordförande, Andy Powell, går in och ersätter Jan-Ove Nilsson på ordförandeposten.